Inzicht in je talenten

Talenten en competenties

Een talent is iets waar je van nature goed in bent. Als je een taak uitvoert waarvoor je talent hebt, kost het je veel minder inspanning dan een andere taak. Een talent in actie herken je aan activiteiten die: moeiteloos verlopen, energie geven, waar je in opgaat en waar je de tijd bij vergeet.

Een talent hebben is niet perse hetzelfde als ergens goed in zijn. Zaken waar je goed in bent, kan je ook uitdrukken in competenties (bekwaamheden). Competenties zijn het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die passen bij een functie waarover een medewerker beschikt. De check is: geeft het je ook plezier? Haal je er voldoening en energie uit? Dan is het een talent!

Online kennisbron:
Jij bent wie je bent, maar hoe goed ken je jezelf? 
Door de online kennisbron 'Test jezelf' te volgen, kijk je een keer echt goed in de spiegel. Je ontdekt je talenten en ontwikkelpunten. De online kennisbron is via deze link te openen.

Jouw talenten
Wi
l je weten waar jouw talenten liggen? Klik hier!

Powered by Emply